• Dyrektor szkoły - mgr Piotr Smok
  • Wice-dyrektor szkoły - mgr Jolanta Kamińska-Sroka

 

Wykaz nauczycielei uczących w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3