This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.

mgr Barbara Sypień

Poniedziałek: 7.30 - 12.30

Wtorek: 7.30 - 14.00

Środa: 7.30 - 15.00

Czwartek: 7.30 - 13.30

Piątek: 7.30 - 12.30

 

 Gdy się zastanawiasz:

Jaką szkołę /uczelnię wybrać?
Jak zaplanować swoją przyszłość?
Jakie zawody zwiększają możliwość podjęcia pracy?
Jakie posiadasz uzdolnienia, jakie są twoje mocne/słabe strony?
Jak zdobyć kwalifikacje, umożliwiające podjęcie pracy w konkretnym zawodzie?
ZAPRASZAM

Kim jest doradca zawodowy…?

Doradca zawodowy to osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.*

*Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. 1995. Wyd. MPiPS. Tom V

Doradca zawodowy w szkole:

  • gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjno - zawodowe,
  • prowadzi grupowe zajęcia zawodoznawcze, ułatwiające podjęcie świadomego wyboru przyszłej drogi zawodowej,
  • udziela indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
  • wskazuje dodatkowe źródła informacji i materiały dotyczące zapotrzebowania na rynku pracy w przyszłe zawody,
  • inspiruje potrzebę konstruowania dalekosiężnych planów własnej kariery zawodowej,
  • współpracuje z wieloma instytucjami zajmującymi się rynkiem pracy: Kuratorium Oświaty, Centra Informacji i Planowania Kariery, Wojewódzki /Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Ochotniczy Hufiec Pracy, Zakłady Doskonalenia Zawodowego, Izba Rzemieślnicza,
  • koordynuje działalność informacyjno-doradczą prowadzoną przez szkołę,
  • współpracuje z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia spójności działań szkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego.