Wspaniałej pogody...

Wakacje 2017!

wielu ciekawych przygód...

Wakacje 2017!

niezapomnianych wypraw i udanego wypoczynku....

Wakacje 2017!

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.

ADAMIEC MACIEJ (1971-) – absolwent z 1990 r.; ekonomista, działacz samorządowy, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu

BABIARZ ALFONS (1905-1941) – uczeń w latach 1915-1922; nauczyciel, oficer WP, uczestnik kampanii wrześniowej, zamordowany w KL Auschwitz

BIELASZKA (LISIEWICZ) AGNIESZKA (1971-) – absolwentka z 1990 r.; dr nauk medycznych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

BIERNACKI CZESŁAW (1910-1939) – absolwent z 1934 r.; ppor. WP, zginął w kam­panii wrześniowej

BOBROWSKA JADWIGA ROMANA (1948-2006) – absolwentka z 1966 r.; muzykolog, profesor Akademii Muzycznej w Katowicach

BRONIKOWSKI WIKTOR (1899-1940) – absolwent z 1919 r.; pionier agronomii społecznej, dr ekonomii rolnej, docent w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zginął w KL Au­schwitz

BRYKAŁA  (DRÓŻDŻ) EDYTA (1970-) – absolwentka z 1989 r.; specjalistka public relations, dyrektor zarządzająca Noble Concierge

BUKKO ALEKSANDER (1912-) – absolwent z 1934 r.; ppor. WP, uczestnik kampanii wrześniowej, dziennikarz prasy regionalnej

CECOT ZBIGNIEW (1965-) – absolwent z 1984 r.; nauczyciel, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Walentego Roździeńskiego w Sosnowcu

CHABERKA TADEUSZ (1915-1939) – absolwent z 1934 r.; ppor. WP, zginął w kampa­nii wrześniowej

CHŁOSTA LESZEK (1961-) – absolwent z 1980 r.; szermierz, mistrz i wicemistrz Polski (4 medale), trener kadry narodowej szablistów

CHOJNACKA MAŁGORZATA (1960-) – uczennica w latach 1975-1977; aktorka, założycielka Młodzieżowej Akademii Teatralnej w Sosnowcu

CZAPLICKI JEREMI (1930-1997) – absolwent z 1949 r.; okulista i farmakolog, profe­sor nauk medycznych, dziekan Wydziału Farmaceutycznego i prorektor Śląskiej Aka­demii Medycznej w Katowicach

CZARKOWSKA (SADOWSKA) IWONA (1970-) – absolwentka z 1989 r.; dziennikarka, pisarka, autorka książek kulinarnych, bajek, powieści dla młodzieży i dla kobiet

CZARNECKI WŁODZIMIERZ (1926-2013) – absolwent z 1945 r.; lekarz, dyrektor naczelny Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie-Międzylesiu

CZARSKI MICHAŁ (1949-) – absolwent z 1967 r.; ekonomista, minister pracy i spraw socjalnych, prezydent Sosnowca, marszałek i przewodniczący sejmiku województwa śląskiego

DOBROWOLSKI WITOLD (1912-1975) – absolwent z 1931 r.; por. WP, uczestnik kampanii wrześniowej, dziennikarz, kierowni­k Redakcji Progra­mów Spor­towych TVP

DOMAGAŁA TADEUSZ (1913-1940) – absolwent z 1930 r.; por. WP, uczestnik kam­panii wrześniowej, więzień obozu w Kozielsku, zamordowany w Katyniu

DOROBISZ ANDRZEJ (1916-1973) - absolwent z 1936 r.; chirurg naczyniowy i hematolog, profesor Akademii Medycznej we Wrocławiu

DYJA RYSZARD (1930-2002) – absolwent z 1951 r.; dziennikarz, kierownik Re­dakcji Programów Spor­towych TVP, reżyser filmów o tematyce sportowej, autor wspomnień

DZIADEK ADAM (1965-) – absolwent z 1984 r.; literaturoznawca i tłumacz, profesor nauk humanistycznych, wicedyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersy­tetu Śląskiego w Katowicach

ELJASIŃSKI ELIGIUSZ (1902-1940) – absolwent z 1923 r.; fotogrametra, mjr WP, uczestnik wojny 1920 r. i kampanii wrześniowej, rozstrzelany przez NKWD w Charkowie

FICENES JAN RAFAŁ (1929-1983) – absolwent z 1949 r.; chirurg i ginekolog w Szpi­talu Miejskim nr 2 w Sosnowcu

FIKIEL (RABAJCZYK) BARBARA (1959-) – absolwentka z 1978 r.; siatkarka, mi­strzyni Polski (z Wisłą Kraków) i reprezentantka kraju

FINDZIŃSKI TADEUSZ (1911-1987) – absolwent z 1930 r.; żołnierz GL, dyplomata, ambasador PRL w Holandii, Wietnamie i Jugosławii

FUKACZ-CEBULA KATARZYNA (1968-) – absolwentka z 1987 r.: producentka filmowa, dyrektor Akson Studio

FUSIŃSKI JAN MIECZYSŁAW (1920-1943) – absolwent z 1938 r.; por. pilot WP, kawaler Orderu Virtuti Militari, zginął w II wojnie światowej

GAŁKA CZESŁAW (1957-) – uczeń w latach 1972-1975; śpiewak operowy, solista Te­atru Wielkiego w Warszawie

GAŁKA LESZEK (1919-1989) – uczeń w latach 1934-1936; artysta-muzyk, dyrygent chórów i nauczyciel w szkołach muzycznych w Katowicach i Sosnowcu

GAWRYŚ FELIKS (1903-1940) – absolwent z 1924 r.; lekarz, por. WP, uczestnik kampanii wrześniowej, rozstrzelany przez NKWD w Katyniu

GĘBSKI WŁADYSŁAW (1898-1920) – absolwent z 1918 r.; ppor. WP, kawaler Orderu Virtuti Militari, zginął w wojnie polsko-radzieckiej

GIERSZ ANDRZEJ (1924-2004) – absolwent z 1945 r.; ekonomista, minister gospodarki komunalnej i budownictwa

GŁAŻEWSKI WŁADYSŁAW (1902-1991) – absolwent z 1920 r.; prawnik, pszczelarz, uczestnik wojny 1920 r., burmistrz Czeladzi

GODZIŃSKI ZBIGNIEW (1917-2007) – absolwent z 1934 r.; konstruktor pierwszych polskich laserów, profesor, kierownik Zakładu Techniki Laserowej Politechniki Wrocławskiej

GÓRA (BINKIEWICZ) EWA (1950-) – absolwentka z 1968 r.; siatkarka, reprezentantka Polski, uczestniczka mistrzostw świata i Europy

HAJEWSKA-KRZYSZTOFIK MAŁGORZATA (1965-) – absolwentka z 1984 r.; ak­torka Teatru Starego w Krakowie

HAMANKIEWICZ TADEUSZ (1921-1944) – absolwent z 1939 r.; żołnierz Kedywu AK, rozstrzelany w Warszawie

HANYSZ WIESŁAW (1912-1940) – absolwent z 1929 r.; kupiec, kpt. WP, uczestnik kampanii wrześniowej, rozstrzelany przez NKWD w Charkowie

HARTEL ROMAN (1951-) – absolwent z 1969 r.; nauczyciel, dyrektor i wicedyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Sosnowcu

HEFTMAN WŁADYSŁAW RAFAŁ (1908-1977) – absolwent z 1925 r.; chirurg, profe­sor Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

JAKUBAS WŁODZIMIERZ (1952-) – absolwent z 1972 r.; politolog, dyr. Pol­skiego Instytutu Kultury w Moskwie, dyr. Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, radca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

JAKUBOWICZ BOGUSŁAW (1906-1992) - uczeń w latach 1915-1923; nauczyciel, więzień obozów w Dachau i Mauthausen-Gusen, dyrektor szkół zawodowych, prezes ZNP w Sosnowcu

JANSON MICHAŁ (1972 -) - absolwent z 1990 r.; dr psychologii, West Middlesex University Hospital w Londynie

JAROSZEWSKI MARCIN (1972-) – absolwent z 1991 r.; dziennikarz, szef Redakcji Sportowej TVP Katowice, prezes Zagłębia Sosnowiec

JARZĘBSKI ANDRZEJ BOLESŁAW (1947-) – absolwent z 1965 r.; profesor nauk technicznych, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach

JARZĘBSKI LECHOSŁAW (1946-) – absolwent z 1964 r.; specjalista w dziedzinie ochrony środowiska, dr inżynier, wojewoda śląski

JELEŃ JANUSZ (1931-) – absolwent z 1950 r.; dziennikarz sportowy, historyk piłki nożnej, redaktor naczelny „Sportu”

JĘDRYKA STANISŁAW (1933-) – absolwent z 1951 r.; reżyser 32 filmów (gł. o tema­tyce młodzieżowej), autor scenariuszy i wspomnień

JOŃCZYK JULIAN (1930-2007) – absolwent z 1950 r.; malarz, rzeźbiarz, performer, artysta Grupy Nowohuckiej i Grupy Krakowskiej

JUNG WITOLD (1905-) – absolwent z 1924 r.; żołnierz AK, powstaniec warszawski

JURKOWSKI RYSZARD (1945-) – absolwent z 1963 r.; architekt, prezes Stowarzysze­nia Architektów Polskich

KABAT-GEORGIJEWA ELWIRA (1962-) – absolwentka z 1981 r.; dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu

KACZMAREK RYSZARD (1959-) – absolwent z 1978 r.; laureat i finalista olimpiady przedmiotowej, profesor nauk huma­nistycznych, dyrektor Instytutu Historii Uniwersy­tetu Śląskiego i wicedyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach

KAJDY JULIAN (1914-1986) – absolwent z 1933 r.; mjr WP, uczestnik kampanii wrześniowej i konspiracji ZWZ/AK, prezes Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego

KARBOWNICZEK MARIAN (1909-1940) – absolwent z 1928 r.; lekarz, por. rez., uczestnik kampanii wrześniowej, roz­strzelany przez NKWD w Katyniu

KAROLUS (NIEWIARA) MAŁGORZATA (1966-) – absolwentka z 1985 r.; dr hab. nauk technicznych w Instytucie Nauki o Materiałach na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

KIREJEW ROBERT (1970-) – absolwent z 1989 r.; laureat i finalista 2 olimpiad przedmiotowych, sędzia i rzecznik Sądu Apelacyjnego w Katowicach

KLEC ANTONI (1936-2010) – absolwent z 1953 r.; nauczyciel, dyrektor Technikum Kole­jowego w Sosnowcu, wiceprezydent Sosnowca

KLUZA JERZY (1961-) – absolwent z 1979 r.; laureat 3 olimpiad i konkursów przedmiotowych, nauczyciel, hi­storyk, autor "Kroniki III Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w So­snowcu 1915-2015"

KOBYLIŃSKI LECH (1920-1973?) – absolwent z 1939 r.; dr inżynier, więzień obozów w Dachau i Mauthausen-Gusen, naczelny inżynier górniczy w Zjednocze­niu Przemysłu Węglo­wego w Katowicach

KONIUSZ JAROSŁAW (1961-) – absolwent z 1980 r.; szermierz, mistrz i wicemistrz Pol­ski (9 medali), indywidualny wicemistrz świata w szabli

KONIUSZ KRZYSZTOF (1961-) – absolwent z 1980 r.; szermierz, mistrz i wicemistrz Pol­ski (9 medali), drużynowy wicemistrz świata w szabli

KOSTRZEWA EUGENIUSZ KAROL (1931-) – absolwent z 1951 r.; dziennikarz, dy­rektor Programu dla Zagranicy Polskiego Radia, dyplomata, autor kilku książek

KOWALSKI-ALFA JERZY (1916-1989) – uczeń w latach 1927-1936; por. WP, uczest­nik kampanii wrześniowej, cicho­ciemny, więzień łagrów, kawaler Orderu Virtuti Militari

KOWALSKI WŁODZIMIERZ (1931-1981) – absolwent z 1950 r.; dr hab. nauk medycznych, kierownik Kliniki Chirurgii Urazowej Akademii Medycznej we Wrocławiu

KRZYCZMONIK ZENOBIUSZ (1913-1940) – absolwent z 1934 r.; por. rez., uczestnik kampanii wrześniowej, rozstrze­lany przez NKWD w Katyniu

KUŁACH ADAM (1965-) – absolwent z 1984 r.; laureat i finalista 2 olimpiad przedmiotowych, dyplomata, ambasador RP w Arabii Saudyjskiej i Omanie, dyrektor departamentu MSZ, ambasador UE w Arabii Saudyjskiej

KUZIA MARIAN (1936-1995) – absolwent z 1954 r.; ksiądz, proboszcz w Myszkowie

LECH TADEUSZ ZBIGNIEW (1918-1945) – uczeń w latach 1930-1936; por. pilot WP, zginął w II wojnie światowej

ŁAKOMSKI JERZY (1944-) – absolwent z 1963 r.; artysta-fotografik, właściciel studia i galerii fotografii artystycznej w Sosnowcu

MAĆKOWSKI JÓZEF (1904-1939) – absolwent z 1924 r.; lekarz i nauczyciel, ppor. WP, zginął w kampanii wrześniowej

MADEY BOGUSŁAW (1932-2004) – absolwent z 1950 r.; kompozytor, dyrygent, piani­sta i pedagog, profesor Akademii Muzycznej w Warszawie

MAJEWSKI WITOLD (1930-2004) - uczeń w latach 1945-1950; piłkarz (Giga) i wieloletni kapitan Zagłębia Sosnowiec, reprezentant Polski w piłce nożnej, trener

MALCZYK-KOTARSKA VIOLETTA (1961-) – absolwentka z 1980 r.; artystka (tkanina, rysunek, malarstwo) Grupy „Przekaz”

MATLENGIEWICZ MAREK (1951–) – absolwent z 1969 r.; dr hab. inż. nauk che­micznych, profesor w Instytucie Chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uni­wer­sytetu Ślą­skiego

MATUSZ SŁAWOMIR (1963–) – uczeń w latach 1978-82; poeta, krytyk literacki, ese­ista, redaktor i wydawca

MATYJA ELIGIUSZ (1927-1994) – absolwent z 1948 r.; specjalista elektryfikacji górnictwa, autor 21 wynalazków, docent Politechniki Śląskiej, wykładowca w Wyższej Szkole Górniczej w Oviedo

MICKUNAS JAN (1907-1973) – absolwent z 1924 r.; mjr WP, uczestnik kampanii wrześniowej, oficer wywiadu AK, więzień obozów niemieckich i łagrów, trener i sędzia jeździecki, nauczyciel, autor podręczników

MIERNIK JÓZEF (1897-1943) – absolwent z 1918 r.; nauczyciel, dyrektor II Gimna­zjum i Liceum im. Hugona Kołłątaja w Warszawie, rozstrzelany przez Niemców

MIGOŃ WŁODZIMIERZ (1911-1987) – absolwent z 1931 r.; dyplomata, wojewoda szczeciński, przew. WRN w Szczecinie i Poznaniu

MUCHA MARIAN (1923-1973) – absolwent z 1946 r.; lekarz ginekolog i położnik w Szpitalu Miejskim nr 2 w Sosnowcu, wykładowca w Liceum Medycznym w Sosnowcu

NIEWIARA ALEKSANDRA (1960-) – absolwentka z 1979 r.; dr hab. nauk humani­stycznych w Instytucie Języka Polskiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

NITWINKO WOJCIECH (1986-) – absolwent z 2005 r.; przew. Federacji Młodych So­cjaldemokratów w woj. śląskim, wiceprzew. Rady Miejskiej w Sosnowcu

NOBIS MARIAN (1915-1945) – absolwent z 1934 r.; agronom, por. WP, uczestnik kam­panii wrześniowej, zginął w II wojnie światowej

NOWAKOWSKI JAN (1908-1991) – absolwent z 1926 r.; polonista, historyk literatury, profesor nauk humanistycznych, dziekan w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie

OCIEPKA WIESŁAW (1922-1973) – uczeń w latach 1936-1939; minister spraw we­wnętrz­nych, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej

OKAMFER STANISŁAW (1909-1992) – absolwent z 1930 r.; ksiądz, wykładowca semi­naryjny, proboszcz w Częstochowie, Sosnowcu, Lututowie i Osjakowie

ORLACZ JAN (1931-2010) – absolwent z 1950 r.; specjalista budowy i eksploatacji maszyn górniczych, profesor nauk technicznych, wicedyrektor Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG i wykładowca Politechniki Śląskiej w Gliwicach

ORNOWSKI JAN (1918-2013) – absolwent z 1936 r.; uczestnik kampanii wrześniowej, płk dr nauk medycznych, kierownik Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej w Ka­towicach, wicedyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu

ORNOWSKI MACIEJ (1949-) – absolwent z 1967 r.; dr nauk medycznych, działacz samo­rządowy, ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjali­stycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

OSUCH ALEKSANDER (1914-2008) – absolwent z 1934 r.; specjalista mechanizacji i automatyzacji górnictwa, dyrektor kopalń, profesor Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

PAŃTAK LEOPOLD (1931-) – absolwent z 1951 r.; pedagog, dziennikarz, dr nauk hu­manistycznych

PATELLO KAZIMIERZ (1911-1943) – absolwent z 1932 r.; prawnik, kpt. WP, uczestnik kampanii wrześniowej, organizator konspiracji w Sosnowcu, zginął na Kielecczyźnie

PRAUZA TADEUSZ (1908-1940) – absol­went z 1928 r.; student Politechniki Warszaw­skiej, por. artylerii, uczestnik kampanii wrześniowej, rozstrzelany przez NKWD w Katyniu

PRECHT WŁODZIMIERZ (1945-) – absolwent z 1963 r.; operator filmowy w TVP, autor zdjęć do 25 filmów i spektakli telewizyjnych

RAYSKI JERZY (1917-1993) – absolwent z 1935 r.; światowej sławy fizyk, profesor, kierownik Katedry Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

RÓŻYCKA (BERENDS) MAGDALENA (1958-) – absolwentka z 1977 r.; dr nauk politycznych, dziennikarka TVP Katowice, założycielka „Klubu Globtrotera”, adiunkt w Katedrze Zarządzania i Ekonomiki Mediów Uniwersytetu Jagiellońskiego

RUDZIŃSKI PAWEŁ (1965-) – absolwent z 1983 r.; chirurg, dr nauk medycznych, ordynator Oddziału Kardiochirurgii Szpitala MSWiA w Warszawie

RUDZKI BOGDAN (1932-1986) – absolwent z 1950 r.; nauczyciel, wicedyrektor IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu

RYKAŁA JACEK (1950-) – absolwent z 1968 r.; malarz, autor i reżyser sztuk teatral­nych, profesor i prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

SAJDAK JÓZEF (1914-1990) - absolwent z 1934 r.; lekarz ginekolog i położnik, ordynator w Szpitalu Miejskim nr 2 w Sosnowcu

SANDELEWSKI WIAROSŁAW (1912-1983) – absolwent z 1930 r.; uczestnik bitew o Tobruk i Monte Cassino, kompozytor, muzykolog, profesor w Wenecji i Mediolanie

SEBYŁA STEFAN (1903-1962) – uczeń w latach 1915-1917; nauczyciel, ppor. WP, uczest­nik I powstania śląskiego, wojny 1920 r. i kampanii wrześniowej, żołnierz 1. Dywi­zji Pancer­nej

SEBYŁA WŁADYSŁAW (1902-1940) – absolwent z 1921 r.; poeta, por. WP, uczestnik I powstania śląskiego, wojny 1920 r. i kampanii wrześniowej, więzień obozu w Starobiel­sku, za­mordowany w Charkowie

SEGNO LUDWIK (1917-1986) – absolwent z 1935 r.; inżynier mechanik, kpt. pilot WP, kawaler Orderu Virtuti Militari, uczestnik II wojny światowej

SIURDA ZYGMUNT (1897-1920) – absolwent z 1919 r.; działacz harcerski, ułan, uczestnik wojny 1920 r., zmarł z ran

SKOREK (KAZIMIERCZAK) HALINA (1958-) – absolwentka z 1976 r.; siatkarka, mi­strzyni Polski (z Płomieniem Sosnowiec) i reprezentantka kraju

SOBCZAK  (KOŁODZIEJCZYK) EWA (1948-) – absolwentka z 1966 r.; doc. dr hab. fi­zyki, wicedyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk w Warsza­wie

SOBCZYKOWA (GAŁKA) JOANNA (1951-) - absolwentka z 1969 r.; językoznawca, profesor nauk humanistycznych, Instytut Języka Polskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego

SOCHAŃSKI ROMAN (1939-1986) – absolwent z 1956 r.; lekarz fizjolog, dr nauk medycznych, dyrektor Górniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sosnowcu

SOJKA HENRYK (1914-1981) – absolwent z 1934 r.; literat, nauczyciel, gł. księgowy w Fabryce Lin w Sosnowcu

SOJKA (DROŻDŻOWSKA) IWONA (1959-) - absolwentka z 1978 r.; ekonomistka, urzędnik Rady Unii Europejskiej w Brukseli

SOKOŁOWSKI TADEUSZ (1899-1986) – absolwent z 1918 r.; okulista, dr nauk me­dycz­nych, uczestnik powstań śląskich i kampanii wrześniowej, kawaler Orderu Virtuti Militari, ordynator oddziału okulistycznego Szpitala Miejskiego nr 1 w Sosnowcu

STACHERSKI-NOWINA WACŁAW (1915-1944) – absolwent z 1937 r.; poeta, por. WP, uczestnik kampanii wrześniowej, inspektor katowicki AK, kawaler Orderu Virtuti Mili­tari, zamordowany w KL Auschwitz-Birkenau

STOBIERSKA (SKÓRA) ELŻBIETA (1949-) – absolwentka z 1967 r.; nauczycielka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41 im. Mikołaja Kopernika w Sosnowcu

STRYJEWSKI HENRYK (1903-1941) - uczeń w latach 1920-1923; dziennikarz prasy re­gionalnej, uczestnik I powstania śląskiego, zamordowany w KL Mauthausen

SZARLEJ JOLANTA (1967-) – absolwentka z 1986 r.; językoznawca, dr hab. nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Teorii i Praktyk Komunikacji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

SZAWERNA-DYRSZKA ANNA (1960-) – absolwentka z 1979 r.; dr hab. nauk humani­stycznych, profesor w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

SZMIGIEL ZYGMUNT (1922-2004) – absolwent z 1945 r.; żołnierz AK, ksiądz kanonik, dr hab., wykładowca seminaryjny, proboszcz we Wręczycy Wielkiej, Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach i Sosnowcu-Milowicach

SZOT PAWEŁ (1979-) – absolwent z 1998 r.; dziennikarz TVP Katowice, TV Silesia i TVP INFO

SZULC STEFAN (1974-) – absolwent z 1993 r.; aktor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie, autor piosenek, nauczyciel akademicki, poeta i lektor

SZYMCZYK KAZIMIERZ (1922-1993) – absolwent z 1946 r.; dr hab. nauk medycznych, profesor i kierownik II Katedry i Kliniki Laryngologii Śląskiej Akademii Medycznej

ŚLIWIŃSKI LESZEK (1972-) – absolwent z 1990 r.; nauczyciel, historyk, dr nauk humanistycz­nych

TIPLT ALEXANDER (1920-1995) – absolwent z 1939 r.; żołnierz Wehrmachtu, na­uczyciel historii i dziennikarz, rzecznik pojednania niemiecko-polskiego po II wojnie światowej

TOCHOWICZ PIOTR (1902-1944) – uczeń w latach 1920-1924; urzędnik, ppor. WP, zginął w powstaniu warszawskim

WAJZNER ZDZISŁAW (1925-1994) – absolwent z 1947 r.; ksiądz, dr prawa kanonicz­nego, wykładowca seminaryjny, proboszcz w Sosnowcu

WŁODARKIEWICZ STANISŁAW (1900-1945) – absolwent z 1920 r., uczestnik wojny polsko-radzieckiej 1920 r., dyplomata, I sekretarz poselstwa RP w Austrii, urzędnik MSZ w rządzie emigracyjnym

WOJDA JULIAN (1903-) – absolwent z 1922 r.; ppłk pilot WP, uczestnik wojny 1920 r. i II wojny światowej, dowódca 24. Eskadry Rozpoznawczej, zastępca dowódcy 304. Dy­wizjonu Bombowego

WROTNY STANISŁAW (1915-1942) - absolwent z 1935 r.; oficer, żołnierz AK, zginął w KL Auschwitz

WYGLĘDACZ BRUNON (1907-1942) – uczeń w latach 1920-1926; marynarz, zginął w bitwie o Atlantyk

ZARZYCKI DANIEL (1942-) – absolwent z 1960 r.; profesor nauk medycznych, kierownik Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem

ZDENKOWSKI WITOLD (1932-) – absolwent z 1950 r.; doktor nauk medycznych, ordynator oddziału chorób wewnętrznych w Szpitalu Miejskim w Czeladzi i Szpitalu Miejskim nr 1 w Sosnowcu

ZIÓŁKOWSKI JANUSZ (1924-2000) – uczeń w latach 1936-1939; profesor socjologii, rektor Uniwersytetu Poznańskiego, działacz „Solidarności”, szef Kancelarii Prezydenta RP

ŻABICKI STEFAN (1914-1942) – absolwent z 1933 r.; lekarz i literat, zamordowany w KL Au­schwitz

ŻYLSKI JACEK (1957-) – absolwent z 1975 r.; łyżwiarz figurowy, mistrz Polski i uczestnik mistrzostw świata

 

Opracowanie: Jerzy Kluza