This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.

 

   W dniu 8 listopada 2017r. nasz uczeń z klasy IIa LO Dominik Prokop otrzymał stypendium
Prezesa Rady Ministrów. Dominik znalazł się w grupie wyróżnionych uczniów z terenu działania
sosnowieckiej delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty.

 

W gmachu I Liceum Ogólnokształcącego im.
Mikołaja Kopernika w Będzinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa
Rady Ministrów. Uroczystego otwarcia dokonała Mirosława Jędruch Starsza Wizytator z
sosnowieckiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach po czym glos zabrała Wanda Zalejska –
Dyrektor I LO w Będzinie. Przemówienia pełne ciepłych słów, gratulacji oraz życzeń dalszych
sukcesów skierowane do nagrodzonych uczniów wygłosili Urszula Bauer Śląski Kurator Oświaty oraz
Arkadiusz Watoła Starosta Będziński.

 

   Interesującą prelekcję o efektywnym, aktywnym zaangażowanym słuchaniu
i komunikowaniu przedstawiła Ewa Kraus Prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk
Humanistycznych Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu. Po części oficjalnej przyszedł
moment na punkt kulminacyjny, a więc nagrodzenie tegorocznych stypendystów.

 

   Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stanowi, że Stypendium Prezesa Rady Ministrów
może być przyznane uczniowi szkoły - umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości - który
"...otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub
wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe
wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre." Stypendium przyznawane jest
jednemu uczniowi z danej szkoły, na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

 

Dominik GRATULUJEMY serdecznie  !!!